Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0003 Bogucice Pierwsze , jednostka ewidencyjna Pińczów z programu e-geodezja

2019-01-02 14:24:43 Zawiadomienia

I N F O R M A C J A Na podstawie art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm. ) Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0003 Bogucice Pierwsze , jednostka ewidencyjna Pińczów – obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych .

S19010212191_0001.jpg

Zobacz również: