zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-07-24 09:14:04 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 329 położonej na terenie obrębu Jakubowice jednostka ewidenyjna Działoszyce - obszar wiejski

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej  numerem 329 położonej na terenie obrębu Jakubowice jednostka ewidenyjna Działoszyce - obszar wiejski

 S19072408000.jpg

Zobacz również: