Zawiadomienie

2019-08-29 15:11:10 Aktualności

Zawiadamia się

zawiadamia się

zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Spółki Novatek, z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1  o wydanie  pozwolenia na Rozbudowę terminalu Przeładunkowego Gazu LPG Novatek Południe w zakresie budowy hali napełniania butli wraz z magazynem butli w Woli Żydowskiej, działki nr ewid. 340/2, 341/2, 342/2, 343.

Zobacz również: