Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Polska Spółka Gazownictwa

2019-09-13 14:43:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem AB.VI.6743.1.5.2019

W dniu  11 września 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Kielcach dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5MPa wraz z przyłączem w Pasturce, na działkach nr ewid. 229, 230 i 231/2

Zobacz również: