Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Polska Spółka Gazownictwa

2019-10-04 12:24:29 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem AB.VI.6743.1.7.2019 w Pińczowie

W dniu  02 października  2019 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5MPa wraz z przyłączem w Pińczowie, na obrębie 08, na działkach nr ewid. 160/332, 160/324, 160/331, 229/3, 230/3, 231/3, 235/3, 240/2, 241/7, 243/7, 244/7, 244/6

................................................................................................

 W dniu 23 października 2019 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

 

 

Zobacz również: