ZAWIADOMIENIE

2019-11-18 09:42:19 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" ....

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Solarfaktor Polska 8 Sp. z o.o.zs w Krakowie  o wydanie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 8052,8 kWp w Bogucicach Drugich na działce nr 18/5 - etap I.

Zobacz również: