Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.9.2019

2019-12-04 09:07:43 Aktualności

Zgłoszenie budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowych

W dniu  22 listopada 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Spółki Nexera, dotyczące zamiaru budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych w Pasturce na działce nr ewid. 167/4

.......................................................................

W dniu 31 grudnia 2019 roku Starosta Pińczowski umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia nr AB.VI.6743.475A.2019

Zobacz również: