ZAWIADOMIENIE

2019-12-16 12:22:58 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" ....

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono decyzję Starosty Pińczowskiego, udzielającą dla PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej mocy do 1 MW w Sancygniowie na działce nr ewid.182/2 - Sancygniów B.

Zobacz również: