Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2020

2020-01-23 12:54:18 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej nN w Michałowie

W dniu  22 stycznia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Michałów, dotyczące budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV w miejscowości Michałów na działkach nr ewid. 551, 550, 549/3, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 549/9, 1514/2, 1514/5, 1514/6, 540, 539, 1155/1, 519, 995/5, 995/6, 995/9, 520/1, 944, 945/1, 945/3, 943/1, 943/2, 942, 1091, 518, 477, 353, 1580/4, 1580/5, 403

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 03 marca 2020 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: