Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Polska Spółka Gazownictwa

2020-01-27 09:42:04 Aktualności

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem AB.VI.6743.1.3.2020 w Pińczowie

W dniu  17 stycznia  2020 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5MPa wraz z przyłączem w Pińczowie, na obrębie 09, na działkach nr ewid. 13/2, 8/6, 9/9 i 9/8

 ........................................................................................

 W dniu 07 lutego 2020 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: