zawiadomienie

2020-01-30 09:09:44 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 24.01.2020

Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.17.2021 - P.Janina Siemińska - 2021-05-07 14:29:30

  • Obwieszczenie - 2021-05-07 12:38:01
  • Obwieszczenie- kwalifikacja wojskowa 2021 r. - 2021-05-07 11:15:16
  • Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.14.2021 - P.Barbara Bortkiewicz - 2021-04-29 12:56:42
  • Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.16.2021 - P. Włodzimierz Woźniak - 2021-04-29 12:45:24
  • Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.15.2021 - P. Marianna Żesławska - 2021-04-29 11:00:52
  • Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.13.2021 - P. Waldemar Walocha - 2021-04-29 10:58:25
  • Oświadczenie o gotowości świadczenia usług opiekuńczo - asystenckich - 2021-04-27 13:43:21
  • Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 29 marca 2021r. - 2021-04-27 08:37:38
  • Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu Brzeście jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski - 2021-04-27 08:23:58