Obwieszczenie

2020-02-03 09:11:09 Aktualności

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych w obrębach Niewiatrowice i Ksawerów

obwieszczenie: pobierz

Zobacz również: