Zawiadomienie

2020-02-14 09:52:57 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się

 

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek Spółki Novatek, z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju, dotyczący

rozbudowy Terminalu Przeładunkowego Gazu LPG Novatek Południe w zakresie: budowy budynku biurowo-socjalnego z instalacjami wewnętrznymi naziemnym zbiornikiem gazu płynnego V – 4,85m³ oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności 10,0m³,

miejscowości Wola Żydowska, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 459/2.

Zobacz również: