INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

2020-06-01 14:48:16 Ogłoszenia o naborze

GŁÓWNY KSIĘGOWY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIŃCZOWIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY

RODZINIE W PIŃCZOWIE

UL. ZACISZE 5


INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZIENIE
W PIŃCZOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Domagała - zamieszkała w Unikowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zespół rekrutacyjny oceniał kandydata biorąc pod uwagę analizę dokumentów, w tym wykształcenie, staż pracy.Wyniki testu kwalifikacyjnego potwierdziły dobrą wiedzę i predyspozycje Pani Joanny Domagały do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

 

 DYREKTOR
Joanna Słonina

Zobacz również: