Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1 - Andrzej Wójcik

2021-01-22 11:41:14 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Samostrzałowie, dz. nr ewid. 52/2

W dniu 19 stycznia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Andrzeja Wójcika, dotyczące zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Samostrzałowie, na działce nr ewid. 52/2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzją z dnia 15 lutego 2021 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw do realizacji zgłoszonych robót.

Zobacz również: