Zgłoszenie budowy z art 29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.3.2021 - P. Agnieszka Strączek

2021-01-27 07:47:28 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 22 stycznia 2021roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Agnieszki Strączek, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Pińczowie przy ul. Kluka 22, na działce nr ewid.14, obręb 0012.

.............................

 Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania planowanych robót 

Zobacz również: