Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.4.2021 z art.29 ust.1 pkt 2 e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-02-01 08:31:03 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu w Pińczowie, ul. Ariańska

W dniu  27 stycznia  2021 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dotyczące budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu <0,5MPa wraz z przyłączem w Pińczowie, przy ul. Ariańskiej, na działkach nr ewid. 45 i 46, obręb 8.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ  nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem.

Zobacz również: