04.10.2013

2013-12-06 14:41:56 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2013-10-28 13:59:53 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

Starosta Pińczowski

2013-10-15 07:54:17 Zawiadomienia

Informuje
O wywieszeniu w dniach od 15 października do 6 listopada 2013 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę więcej»

zawiadomienie

2013-10-10 09:37:42 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

05.08.2013

2013-08-26 14:19:56 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

06.08.2013

2013-08-23 14:18:25 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

15.07.2013

2013-08-23 14:16:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

24.07.2013

2013-07-24 13:33:45 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2013-07-05 12:06:44 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej , Złota - obszar wiejski .

2013-06-21 09:22:13 Zawiadomienia

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.)
Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pińczowie ul. Złota 7 , II piętro pokój nr 5
w terminie od 08.07.2013r. do 26.07.2013r. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej ,
Złota - obszar wiejski .
więcej»