16.04.2013

2013-04-18 14:53:58 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

17.04.2013

2013-04-18 14:50:23 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.04.2013

2013-04-18 14:49:29 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

16.04.2013

2013-04-18 14:47:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

19.02.2013

2013-02-19 09:45:02 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego

2013-01-29 14:20:51 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.)
Informuje
O wywieszeniu w dniach od 22 stycznia do 21 lutego 2013 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
więcej»

zawiadomienie

2012-12-07 14:48:09 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2012-12-04 09:12:10 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-19 10:17:47 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-19 10:13:21 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»