Sprawozdanie z wykonania budżet za I kwartał 2006r.

2006-05-11 15:07:36 Zawiadomienia

więcej»

12 kwietnia 2006r

2006-05-09 10:42:26 ZawiadomieniaW publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane

więcej»

zawiadomienie

2005-12-20 15:07:03 Zawiadomienia

w publicznie dostepnym wykazie zamieszczono dane: więcej»

19.12.2005

2005-12-20 15:01:12 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

02.12.2005

2005-12-02 08:46:34 Zawiadomienia

w publicznym dostepie umieszczono więcej»

Zawiadomienie

2005-11-29 10:48:27 Zawiadomienia

28.11.2005r w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane:

o wniosku Lafarge Gips Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia na emisję zanieczyszczeń dla źródeł technologicznych zlokalizowanych na terenie Zakładu Płyt Gipsowo – Kartonowych w Leszczach. więcej»

10.10.2005r.

2005-10-12 10:05:27 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono: więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 02.05.2005r.

2005-05-05 09:55:23 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 02 maja 2005 roku


Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-03-22 12:11:13 Zawiadomienia

z dnia 21 marca 2005 roku więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego

2005-03-08 13:45:21 Zawiadomienia

z dnia 07 marca 2005 roku więcej»