Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.66.2022 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d P. Joanna Ćwieluch-Iwan

2022-09-27 08:36:21 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.64.2022 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d P. Ryszard Brzozowski

2022-09-21 08:34:14 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.61.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d

2022-09-05 11:22:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego, Chroberz , działka nr ewid. 1206 więcej»

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniajacej

2022-09-02 08:56:23 Wydział Budownictwa

Starosta Pińczowski zawiadamia więcej»

Obwieszczenie dotyczące realizacji inwestycji drogowej AB.VI.6740.D.1.2021

2022-08-25 15:13:22 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się.... więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt.2a- Inwestor Rondo Park Sp. z o.o.

2022-08-18 11:02:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4kV więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.55.2022 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d P. Elżbieta Ćwiertnia

2022-08-09 09:13:55 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt.2a- Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

2022-08-09 09:09:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN i sN, Nr AB.VI.6743.1.56.2022 więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.48.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d - P. Jerzy Lechowski

2022-08-02 12:22:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.49.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d - P. Ilona Wilk

2022-08-02 11:59:47 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, więcej»