Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.13.2022 budowy gazociągu średniego ciśnienia z art. 29 ust.1 pkt.2e - Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2022-03-10 15:15:46 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w raz z przyłączem w Pińczowie, ul. Nowowiejska więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.11.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d - Mirosław Pikulski

2022-03-08 12:17:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.10.2022 - P. Joanna Chwalińska

2022-03-02 09:27:27 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI.6743.1.9.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d - Piotr Śledzik

2022-03-01 12:30:04 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt.2e - AB.VI.6743.1.8.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2022-02-16 09:32:37 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.7.2022 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d - Gmina Złota

2022-02-03 08:42:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Chrobrzu więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.3 pkt.3 lit.d, Nr. AB.VI.6743.1.5.2022 - Krzysztof Sarna

2022-01-31 09:32:46 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust.1 pkt.2e - AB.VI.6743.1.6.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2022-01-28 14:47:11 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.4.2022 - P. Zdzisław Wróbel

2022-01-26 10:31:36 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia z art. 29 ust.1 pkt.2e - Inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2022-01-20 15:09:55 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie NR AB.VI.6743.1.3.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku, dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie. więcej»