OBWIESZCZENIE

2022-01-11 12:37:29 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.1.2022 z art. 29 ust. 1 pkt 2 e - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

2022-01-10 07:42:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.2022 dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Pasturce. więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.2.2022 - P. Artur Młyńczak

2022-01-07 13:05:49 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.83.2021 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d - P. Magdalena Ciosek

2022-01-03 15:15:53 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym. więcej»

Obwieszczenie

2021-11-03 12:05:12 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego o wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej AB.VI.6740.D.2.2021 więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-06-17 12:00:27 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 17 czerwca 2021 roku więcej»

Obwieszczenie

2021-05-07 12:38:01 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej więcej»

Obwieszczenie o wydanej decyzji

2021-04-26 12:35:34 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się... więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-04-16 13:51:23 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-04-06 08:31:12 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 06 kwietnia 2021 roku więcej»