Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Szczotkowice jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2020-05-20 10:37:24 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Szczotkowice jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

Zdawalność w OSK w Powiaecie Pińczowskim za I kwartał 2020 r.

2020-05-18 10:36:12 Aktualności

- więcej»

Obwieszczenie maj 2020

2020-05-14 09:04:50 Aktualności

- więcej»

Obwieszczenie kwiecień 2020

2020-05-14 09:02:22 Aktualności

- więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.8.2020

2020-05-12 10:47:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN w Michałowie więcej»

INFORMACJE O KONTROLACH

2020-05-08 12:59:26 Informacje o środowisku

- więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.7.2020

2020-05-07 07:54:42 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy i demontażu linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przebudową odcinka linii w Bronocicach więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2020-05-06 10:15:21 Aktualności

Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu postępowania: więcej»

Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej na terenie obrębu Tur Dolny jednostka ewidencyjna Michałów

2020-04-29 13:04:08 Zawiadomienia

Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej na terenie obrębu Tur Dolny jednostka ewidencyjna Michałów więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Podłęże jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2020-04-16 12:55:12 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Podłęże jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»