UCHWAŁA NR XV/85/2011

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XV/85/2011

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok

 

Działając na podstawie §13 ust.1 Statutu Powiatu uchwala się co następuje:

 

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w  Pińczowie  na  2012 rok.

 

§ 2

Wymieniony  w  §1  plan  pracy  stanowi  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 

 

                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                            Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1517

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2012-01-10 11:08:12
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2012-01-10 11:13:12
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2012-01-10 11:13:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony