2014

Wersja do druku

2014

Załączone pliki:

UZP/343/2014
(UZP343-2014.pdf - 223.581 KB) Data publikacji: 2014-04-02 13:59:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu pińczowskiego

UZP/344/2014
(UZP344-2014.pdf - 12897.21 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:03:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawieprzekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2014 rok

UZP/345/2014
(UZP345-2014.pdf - 177.171 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:07:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest nizbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP/346/2014
(UZP346-2014.pdf - 153.296 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:08:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

UZP/347/2014
(UZP347-2014.pdf - 456.29 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:09:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i lata następne

UZP/348/2014
(UZP348-2014.pdf - 278.441 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:10:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok

UZP/349/2014
(UZP349-2014.pdf - 153.43 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:11:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie na sprzedaż miału węglowego

UZP/350/2014
(UZP350-2014.pdf - 188.637 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:11:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/351/2014
(UZP351-2014.pdf - 368.998 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:13:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok

UZP/352/2014
(UZP352-2014.pdf - 152.06 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:20:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia środków trwałych nieprzydatnych do dalszego użytkowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

UZP/353/2014
(UZP353-2014.pdf - 177.906 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:21:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP/354/2014
(UZP354-2014.pdf - 227.453 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:22:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/355/2014
(UZP355-2014.pdf - 161.069 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:23:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych stanowiących wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP/356/2014
(UZP356-2014.pdf - 147.167 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:24:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pieca centralnego ogrzewania stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP/357/2014
(UZP357-2014.pdf - 1456.33 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:25:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/358/2014
(UZP358-2014.pdf - 405.057 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:28:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany w uchwale Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 7 października 2011 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UZP/359/2014
(UZP359-2014.pdf - 147.465 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:29:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP/360/2014
(UZP360-2014.pdf - 303.002 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:32:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej - Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP/361/2014
(UZP361-2014.pdf - 3091.872 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:34:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2014 roku

UZP/362/2014
(UZP362-2014.pdf - 378.563 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:35:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/363/2014
(UZP363-2014.pdf - 785.822 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:36:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/364/2014
(UZP364-2014.pdf - 143.328 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:38:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia penomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP/365/2014
(UZP365-2014.pdf - 137.14 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:39:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Środowiskowego omu Samopomocy w Pińczowie

UZP/366/2014
(UZP366-2014.pdf - 246.513 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:39:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/367/2014
(UZP367-2014.pdf - 13609.289 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:43:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2013 rok

UZP/368/2014
(UZP368-2014.pdf - 219.336 KB) Data publikacji: 2014-04-02 14:46:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie opinii o propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu kieleckiego teren Gminy i Miasta Chęciny i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

UZP/369/2014
(UZP369-2014.pdf - 153.79 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:02:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/370/2014
(UZP370-2014.pdf - 452.394 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:03:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, którego beneficjentem jest Powiat Pińczowski

UZP/371/2014
(UZP371-2014.pdf - 170.547 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:04:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie majątku trwałego na okres trzech lat

UZP/372/2014
(UZP372-2014.pdf - 167.636 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:05:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez podległe jednostki organizacyjne powiatu

UZP/373/2014
(UZP373-2014.pdf - 342.478 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:06:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2014

UZP/374/2014
(UZP374-2014.pdf - 212.896 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:06:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok z wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w szpitalu, ich przechowywanie w chłodni, przygotowanie i wydawanie osobom uprawnionym do ich odbioru)

UZP/375/2014
(UZP375-2014.pdf - 337.048 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:07:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/376/2014
(UZP376-2014.pdf - 1010.241 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:07:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok

UZP/377/2014
(UZP377-2014.pdf - 2578.258 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:08:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2013 rok

UZP/378/2014
(UZP378-2014.pdf - 171.645 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:08:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/379/2014
(UZP379-2014.pdf - 862.145 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:09:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/380/2014
(UZP380-2014.pdf - 467.773 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:09:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP/381/2014
(UZP381-2014.pdf - 175.711 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:10:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia środków trwałych nieprzydatnych do dalszego użytkowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

UZP/382/2014
(UZP382-2014.pdf - 596.078 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:10:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla Pana Tadeusza Bochniaka Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie

UZP/383/2014
(UZP383-2014.pdf - 372.355 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:11:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/384/2014
(UZP384-2014.pdf - 392.164 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:12:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok

UZP/385/2014
(UZP385-2014.pdf - 3585.777 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:13:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

UZP/386/2014
(UZP386-2014.pdf - 156.757 KB) Data publikacji: 2014-07-18 08:13:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP/387/2014
(UZP387-2014.pdf - 244.39 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:45:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/388/2014
(UZP388-2014.pdf - 1053.91 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:46:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/389/2014
(UZP389-2014.pdf - 151.912 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:47:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

UZP/390/2014
(UZP390-2014.pdf - 325.127 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:48:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/391/2014
(UZP391-2014.pdf - 1212.686 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:49:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/392/2014
(UZP392-2014.pdf - 213.368 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:49:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/393/2014
(UZP393-2014.pdf - 858.362 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:50:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/394/2014
(UZP394-2014.pdf - 519.458 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:52:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP/395/2014
(UZP395-2014.pdf - 223.134 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:54:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP/396/2014
(UZP396-2014.pdf - 454.738 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:55:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/397/2014
(UZP397-2014.pdf - 1751.492 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:56:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/398/2014
(UZP398-2014.pdf - 226.742 KB) Data publikacji: 2014-12-19 12:57:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie Pani Moniki Wątroba ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/399/2014
(UZP399-2014.pdf - 227.344 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:01:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie Pani Magdaleny Maj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/400/2014
(UZP400-2014.pdf - 219.711 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:03:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie Pani Anity Domagała ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/401/2014
(UZP401-2014.pdf - 204.501 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:06:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

UZP/402/2014
(UZP402-2014.pdf - 162.898 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:07:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie

UZP/403/2014
(UZP403-2014.pdf - 253.907 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:08:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/404/2014
(UZP404-2014.pdf - 1675.58 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:09:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/405/2014
(UZP405-2014.pdf - 12366.081 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:14:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku

UZP/406/2014
(UZP406-2014.pdf - 545.813 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:15:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego, dróg zlokalizowanych na terenie miasta Busko-Zdrój i Gminy Busko-Zdrój

UZP/407/2014
(UZP407-2014.pdf - 699.322 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:17:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego

UZP/408/2014
(UZP408-2014.pdf - 619.62 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:19:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego, dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Solec-Zdrój

UZP/409/2014
(UZP409-2014.pdf - 343.823 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:20:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/410/2014
(UZP410-2014.pdf - 1738.672 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:21:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/411/2014
(UZP411-2014.pdf - 2323.982 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:24:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015

UZP/412/2014
(UZP412-2014.pdf - 438.307 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:24:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/413/2014
(UZP413-2014.pdf - 1775.494 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:25:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/414/2014
(UZP414-2014.pdf - 206.081 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:29:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP/415/2014
(UZP415-2014.pdf - 231.462 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:33:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/416/2014
(UZP416-2014.pdf - 234.739 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:35:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40 dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP/417/2014
(UZP417-2014.pdf - 2969.269 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:36:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/418/2014
(UZP418-2014.pdf - 423.634 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:37:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/419/2014
(UZP419-2014.pdf - 3331.977 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:38:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

UZP/420/2014
(UZP420-2014.pdf - 163.132 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:39:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/421/2014
(UZP421-2014.pdf - 20650.765 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:45:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i lata następne oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 rok

UZP/422/2014
(UZP422-2014.pdf - 2347.345 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:47:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 roku

UZP/423/2014
(UZP423-2014.pdf - 504.236 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:48:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Pińczowskiemu (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

UZP/424/2014
(UZP424-2014.pdf - 146.522 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:50:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii do projektu opracowania pn. "Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021"

UZP/425/2014
(UZP425-2014.pdf - 188.784 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:52:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie Pani Agnieszki Majcher ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/426/2014
(UZP426-2014.pdf - 185.516 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:53:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie Pana Jarosława Lisa ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/427/2014
(UZP427-2014.pdf - 2981.937 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:55:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP/428/2014
(UZP428-2014.pdf - 172.156 KB) Data publikacji: 2014-12-19 13:58:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie nakładów poniesionych na termomodernizację budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną

UZP/429/2014
(UZP429-2014.pdf - 163.503 KB) Data publikacji: 2014-12-19 14:03:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie nakładów poniesionych na termomodernizację budynku internatu

UZP/430/2014
(UZP430-2014.pdf - 170.231 KB) Data publikacji: 2014-12-19 14:12:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie nakładów poniesionych na termomodernizację budynku dydaktycznego

UZP/431/2014
(UZP431-2014.pdf - 191.902 KB) Data publikacji: 2014-12-19 14:12:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/432/2014
(UZP432-2014.pdf - 2361.015 KB) Data publikacji: 2015-01-16 12:29:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2063

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2014-04-02 13:52:27
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2014-04-02 13:54:52
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2015-01-16 12:29:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony