2015

Wersja do druku

2015

Załączone pliki:

UZP/5/2015
(UZP-5-2015.pdf - 187.423 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:02:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP/6/2015
(UZP-6-2015.pdf - 11299.318 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:05:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 rok

UZP/7/2015
(UZP-7-2015.pdf - 181.565 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:11:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP/8/2015
(UZP-8-2015.pdf - 234.929 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:12:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP/9/2015
(UZP-9-2015.pdf - 183.996 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:15:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP/10/2015
(UZP-10-2015.pdf - 195.39 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:16:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/11/2015
(UZP-11-2015.pdf - 1079.299 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:16:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

UZP/12/2015
(UZP-12-2015.pdf - 246.379 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:18:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia lokalu biurowego położonego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP/13/2015
(UZP-13-2015.pdf - 183.036 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:20:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie rozłożenia na raty spłaty zaległości z tytułu opłat za dzierżawę placu manewrowego

UZP/15/2015
(UZP-15-2015.pdf - 190.453 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:25:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP/16/2015
(UZP-16-2015.pdf - 1514.564 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:26:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/17/2015
(UZP-17-2015.pdf - 200.985 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:28:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie nakładów poniesionych na budynku internatu zespolonego z częścią administracyjno-logistyczną wraz z przyłączem c. o. do budynku dydaktycznego

UZP/18/2015
(UZP-18-2015.pdf - 184.515 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:29:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie nakładów poniesionych na budynku dydaktycznym

UZP/19/2015
(UZP-19-2015.pdf - 187.438 KB) Data publikacji: 2015-03-05 13:31:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie nakładów poniesionych na obiekcie

UZP/20/2015
(UZP-20-2015.pdf - 176.908 KB) Data publikacji: 2015-03-05 14:23:32 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie nakładów poniesionych na obiekcie

UZP/21/2015
(UZP-21-2015.pdf - 227.712 KB) Data publikacji: 2015-03-05 14:26:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", którego beneficjentem jest Powiat Pińczowski

UZP/22/2015
(UZP-22-2015.pdf - 38.276 KB) Data publikacji: 2015-11-10 11:55:59 Redaktor: Edyta Zych
UZP/23/2015
(UZP-23-2015.pdf - 129.127 KB) Data publikacji: 2015-11-10 11:56:38 Redaktor: Edyta Zych
UZP/24/2015
(UZP-24-2015.pdf - 55.187 KB) Data publikacji: 2015-11-10 11:57:16 Redaktor: Edyta Zych
UZP/25/2015
(UZP-25-2015.pdf - 57.398 KB) Data publikacji: 2015-11-10 11:59:31 Redaktor: Edyta Zych
UZP/26/2015
(UZP-26-2015.pdf - 1165.312 KB) Data publikacji: 2015-11-10 11:59:47 Redaktor: Edyta Zych
UZP/27/2015
(UZP-27-2015.pdf - 1373.39 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:00:06 Redaktor: Edyta Zych
UZP/28/2015
(UZP-28-2015.pdf - 81.392 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:00:25 Redaktor: Edyta Zych
UZP/29/2015
(UZP-29-2015.pdf - 1495.947 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:00:52 Redaktor: Edyta Zych
UZP/30/2015
(UZP-30-2015.pdf - 4069.944 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:01:07 Redaktor: Edyta Zych
UZP/31/2015
(UZP-31-2015.pdf - 90.854 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:01:34 Redaktor: Edyta Zych
UZP/32/2015
(UZP-32-2015.pdf - 137.991 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:04:09 Redaktor: Edyta Zych
UZP/33/2015
(UZP-33-2015.pdf - 52.079 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:04:36 Redaktor: Edyta Zych
UZP/34/2015
(UZP-34-2015.pdf - 55.393 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:05:02 Redaktor: Edyta Zych
UZP/35/2015
(UZP-35-2015.pdf - 123.946 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:05:38 Redaktor: Edyta Zych
UZP/36/2015
(UZP-36-2015.pdf - 99.942 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:06:03 Redaktor: Edyta Zych
UZP/37/2015
(UZP-37-2015.pdf - 98.824 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:06:21 Redaktor: Edyta Zych
UZP/38/2015
(UZP-38-2015.pdf - 42.94 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:06:44 Redaktor: Edyta Zych
UZP/39/2015
(UZP-39-2015.pdf - 631.134 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:07:05 Redaktor: Edyta Zych
UZP/40/2015
(UZP-40-2015.pdf - 43.285 KB) Data publikacji: 2015-11-10 12:07:34 Redaktor: Edyta Zych
UZP/41/2015
(UZP-41-2015.pdf - 63.219 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:14:38 Redaktor: Edyta Zych
UZP/42/2015
(UZP-42-2015.pdf - 895.214 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:41:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/43/2015
(UZP-43-2015.pdf - 47.472 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:43:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z zakupem ciągnika rolniczego i koparki kołowej w formie leasingu operacyjnego

UZP/44/2015
(UZP-44-2015.pdf - 34.867 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:45:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 rok Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP/45/2015
(UZP-45-2015.pdf - 56.796 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:45:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/46/2015
(UZP-46-2015.pdf - 1145.052 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:47:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

UZP/47/2015
(UZP-47-2015.pdf - 41.849 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:48:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia samochodu osobowo-towarowego marki Citroen nieprzydatnego do dalszego użytkowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

UZP/48/2015
(UZP-48-2015.pdf - 46.668 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:48:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/49/2015
(UZP-49-2015.pdf - 1763.368 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:49:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/50/2015
(UZP-50-2015.pdf - 46.127 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:54:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Dusika ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

UZP/51/2015
(UZP-51-2015.pdf - 208.727 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:57:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Octavia poj. 1.9 nr rej. TPIL 808 będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP/52/2015
(UZP-52-2015.pdf - 91.03 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:00:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/53/2015
(UZP-53-2015.pdf - 747.656 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:01:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

UZP/54/2015
(UZP-54-2015.pdf - 39.888 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:05:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawianie kategorii drogi powiatowej nr 0637T Nowa Słupia - Nowa Słupia (Święty Krzyż) o długości 930mb i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

UZP/55/2015
(UZP-55-2015.pdf - 113.026 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:11:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Działoszyce do kategorii dróg gminnych

UZP/56/2015
(UZP-56-2015.pdf - 58.954 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:13:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/57/2015
(UZP-57-2015.pdf - 277.23 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:13:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu

UZP/58/2015
(UZP-58-2015.pdf - 57.594 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:15:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP/59/2015
(UZP-59-2015.pdf - 53.547 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:16:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP/60/2015
(UZP-60-2015.pdf - 83.844 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:17:09 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/61/2015
(UZP-61-2015.pdf - 921.984 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:18:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu

UZP/62/2015
(UZP-62-2015.pdf - 75.55 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:21:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP/63/2015
(UZP-63-2015.pdf - 39.682 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:30:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej, droga Wrocieryż (Byczów) o długości ok. 400mb i droga Wrocieryż - Tur Dolny o długości ok. 3000 mb

UZP/64/2015
(UZP-64-2015.pdf - 46.324 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:34:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0269T do drogi powiatowej nr 0155T, Sokołów Dolny - Sokołów Górny - gr. powiatu Jędrzejowskiego /Wolica/ oznaczona w ewidencji gruntów gminy Sobków, obręb 20 Sokołów Górny, nr działek 171/1, 189, 241 i zaliczenia do kategorii drogi gminnej

UZP/65/2015
(UZP-65-2015.pdf - 58.29 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:36:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie Pani Marty Płatek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/66/2015
(UZP-66-2015.pdf - 58.05 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:38:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie Pana Tomasza Puchały ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/67/2015
(UZP-67-2015.pdf - 60.261 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:40:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie Pani Jowity Czupryś ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP/68/2015
(UZP-68-2015.pdf - 123.467 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:41:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/69/2015
(UZP-69-2015.pdf - 3150.422 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:45:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku

UZP/70/2015
(UZP-70-2015.pdf - 324.831 KB) Data publikacji: 2015-11-10 14:46:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

UZP/71/2015
(UZP-71-2015.pdf - 2061.189 KB) Data publikacji: 2016-02-04 13:39:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/72/2015
(UZP-72-2015.pdf - 46.067 KB) Data publikacji: 2016-02-04 13:41:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

UZP/73/2015
(UZP-73-2015.pdf - 44.79 KB) Data publikacji: 2016-02-04 13:41:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/74/2015
(UZP-74-2015.pdf - 456.203 KB) Data publikacji: 2016-02-04 13:42:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/75/2015
(UZP-75-2015.pdf - 40.843 KB) Data publikacji: 2016-02-04 13:43:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/76/2015
(UZP-76-2015.pdf - 62.422 KB) Data publikacji: 2016-02-04 13:44:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP/77/2015
(UZP-77-2015.pdf - 53.147 KB) Data publikacji: 2016-02-04 13:55:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Uchwały 58/2015 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP/14/2015
(UZP-14-2015.pdf - 107.601 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:00:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/78/2015
(UZP-78-2015.pdf - 58.933 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:01:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku za warunki pracy dla dyrektorów szkół placówek powiatu pińczowskiego

UZP/79/2015
(UZP-79-2015.pdf - 40.212 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:03:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce

UZP/80/2015
(UZP-80-2015.pdf - 59.987 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:18:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Wieloletniego pn. "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020" przewidzianą do realizacji w 2016 roku z udziałem środków z budżetu państwa, którego beneficjentem jest Powiat Pińczowski

UZP/81/2015
(UZP-81-2015.pdf - 414.36 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:23:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w sezonie zimowym 2015/2016

UZP/82/2015
(UZP-82-2015.pdf - 1209.101 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:24:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/83/2015
(UZP-83-2015.pdf - 75.503 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:24:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/84/2015
(UZP-84-2015.pdf - 1396.616 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:25:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/85/2015
(UZP-85-2015.pdf - 52.849 KB) Data publikacji: 2016-02-05 08:36:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP/86/2015
(UZP-86-2015.pdf - 43.401 KB) Data publikacji: 2016-02-05 08:38:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na instalację anten radioliniowych na dachu budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP/87/2015
(UZP-87-2015.pdf - 39.361 KB) Data publikacji: 2016-02-05 08:39:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/88/2015
(UZP-88-2015.pdf - 1014.04 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:10:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/89/2015
(UZP-89-2015.pdf - 40.444 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:11:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

UZP/90/2015
(UZP-90-2015.pdf - 45.992 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:12:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie użyczenia nieruchomości

UZP/91/2015
(UZP-91-2015.pdf - 56.34 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:13:12 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/92/2015
(UZP-92-2015.pdf - 7591.377 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:17:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i lata następne oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok

UZP/93/2015
(UZP-93-2015.pdf - 1727.301 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:23:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/94/2015
(UZP-94-2015.pdf - 422.599 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:25:11 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy

UZP/95/2015
(UZP-95-2015.pdf - 169.232 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:30:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP/96/2015
(UZP-96-2015.pdf - 245.205 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:31:47 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

UZP/97/2015
(UZP-97-2015.pdf - 82.771 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:32:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/98/2015
(UZP-98-2015.pdf - 180.34 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:33:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

UZP/99/2015
(UZP-99-2015.pdf - 182.89 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:34:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP/100/2015
(UZP-100-2015.pdf - 1873.311 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:34:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

UZP/101/2015
(UZP-101-2015.pdf - 52.739 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:41:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

UZP/102/2015
(UZP-102-2015.pdf - 64.687 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:42:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP/103/2015
(UZP-103-2015.pdf - 581.419 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:43:03 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

UZP/104/2015
(UZP-104-2015.pdf - 50.686 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:44:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP/105/2015
(UZP-105-2015.pdf - 51.057 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:45:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP/106/2015
(UZP-106-2015.pdf - 55.466 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:46:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego

UZP/107/2015
(UZP-107-2015.pdf - 2563.889 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:47:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP/108/2015
(UZP-108-2015.pdf - 62.044 KB) Data publikacji: 2016-02-05 09:48:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia 10m2 placu zlokalizowanego przy ul. Polnej 48 w Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 106/4 o pow. 0,6535 ha

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2677

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2015-03-05 12:57:48
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2015-03-05 12:59:28
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2016-02-05 09:48:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony