Osoby ze szczególnymi potrzebami

Wersja do druku

Język migowy w urzędzie

 Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1.      załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2.      kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
w szczególności poprzez:

a)     korzystanie z poczty elektronicznej – www.starostwo@pinczow.pl

b)     korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,

c)      przesyłanie faksów nr  41 35 760 07.

3.      skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

 

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
Załączone pliki:

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
(jezyk_migowy_wniosek.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2015-04-13 10:59:10 Redaktor: Przemysław Rasała
Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie
(zarzadzenie_osoby_niepelnosprawne.pdf - 453.646 KB) Data publikacji: 2019-11-24 19:55:16 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 14339

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2015-04-13 10:43:23
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2015-04-13 10:44:04
Ostatnia zmiana: Dorota Frączek, data: 2021-04-20 11:29:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony