Porady PrawneDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-01-02 08:56:30

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pińczowskiego od stycznia 2016 roku funkcjonuje punkt bezpłatnych porad prawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym:

- która nie ukończyły 26 lat, lub

- która ukończyły 65 lat,

- które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatantom oraz osobom, będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- które posiadają ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego,

- które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Od 1 stycznia 2017 roku do ustawy wprowadzono zmiany polegające na rozszerzeniu kategorii osób uprawnionych do bezpłatnych porad prawnych, tj. kobiety w ciąży, którym pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Radca Prawny

Anna Pacanowska

-

 930-1130

 -

730-1130

 730-1130

Adwokat

Józef A.Domaradzki

730-1130

730-930

730-1130

-


-

Organizacja pozarządowa
Fundacja
HONESTE VIVERE
Adwokat

 1130-1530

1130-1530

1130-1530

1130-1530

1130-1530

 Powrót