Informacje podstawowe o poradniDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-03-04 09:31:49

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
28 – 400 Pińczów
ul. Spółdzielcza 6
tel. 41 357 47 01

Status prawny :          Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna;

Organ prowadzący:   Starostwo Powiatowe w Pińczowie;

Organ nadzorujący:    Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopeda, lekarz, oraz pracownicy obsługi.
Specjaliści przygotowani są do udzielania różnych form pomocy.

Czas pracy poradni od godz. 8. 00 do 18. 00. Czas pracy poszczególnych pracowników jest różny.Powrót