Koordynator ds. dostepnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-09-30 08:01:44

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

Anna Wleciał - pracownik Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

tel. /41/ 3576001

 Powrót