Strategia Rozwoju

Wersja do druku

 

Startegia Rozwoju Powiatu Pińczowskiego

 

UTWORZENIE PIŃCZOWSKIEGO CENTRUM INFORMACJI W SIECI INTERNET

Treść projektu:

 • Międzynarodowa promocja działań powiatu,
 • Całodobowy dostęp do informacji o powiecie pińczowskim,
 • Błyskawiczne modyfikowanie i uaktualnianie informacji o powiecie,
 • Prowadzenie korespondencji w trybie rzeczywistym z podmiotami działającymi w sieci,

CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYKI

 Treść projektu:

 • Informacje turystyczno-krajoznawcze,
 • Propagowanie walorów krajoznawczych,
 • Promocja programów turystycznych,
 • Propagowanie działalności Muzeum ( Reformacji ? ),
 • Informacje o bazie turystycznej i usługowej,
 • Informacje komunikacyjne,
 • Obsługa turystów,

CENTRUM TARGOWO – WYSTAWOWE DLA WYROBÓW GIPSOWYCH I KAMIENIARSKICH W PIŃCZOWIE

Treść projektu:

 • Prezentacje i promocje produkcji przemysłu gipsowego i kamieniarskiego,
 • Powstawanie sieci kontaktów między producentami a odbiorcami,
 • Promocja Pińczowa, rozwój przedsiębiorczości,

KONCEPCJA I PROGRAM EDUKACJI ZAWODOWEJ ORAZ USTAWICZNEGO DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO CELEM MAKSYMALNEGO DOSTOSOWANIA STRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DO RYNKU PRACY

Cel projektu:

 •  Dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Treść projektu:

 • Założenie spółki z o.o. ds. gospodarki odpadami komunalnymi celem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych “ u źródeł ” ich powstawania,
 • Wybudowanie zakładu utylizacji ( stacje segregacji, składowisko i kompostownia ) korzystając z tanich źródeł finansowania – dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.

PROMOCJA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO.

Ponidzie, w tym także powiat Pińczowski, posiada szczególne walory turystyczno-krajoznawcze nadające się do promocji. Mamy tu na uwadze przede wszystkim ukształtowanie terenu, parki krajoznawcze, zabytki architektoniczne, bogatą tradycję i historię. Istotną rolę mogą tu również odegrać zakłady przemysłowe posiadające dobrą renomę w kraju i za granicą.

Cele promocji:

Celem promocji powiatu pińczowskiego jest zdyskontowanie jego walorów turystyczno-krajoznawczych oraz potencjału intelektualnego i ekonomicznego dla zdynamizowania życia gospodarczego, społecznego, ekonomicznego i kulturalnego, a także podniesienia poziomu życia jego mieszkańców.

Promocja będzie miała dwa aspekty: ekonomiczny i społeczny.

Pierwszy z nich ma charakter wymierny i może zmierzać w kierunku wzrostu dochodów lub oszczędności dochodów. Natomiast cele społeczne obejmują:

 • Zwiększenie zainteresowania w województwie, kraju i poza jego granicami tym terenem,
 • Poprawę wizerunku Ponidzia w oczach władz administracyjnych i samorządowych oraz społeczeństwa,
 • Ściągnięcie kapitału w celu zdynamizowania życia gospodarczego i społecznego,
 • Zwiększenie sprzedaży proponowanych dóbr i usług,
 • Ożywienie ruchu turystycznego,
 • Popularyzację osiągnięć powiatu,
 • Kształtowanie pożądanych postaw opinii publicznej przez “politykę rozgłosu” ,

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W PIŃCZOWIE

Powiat posiada program restrukturyzacji i ochrony zdrowia:

Cele wiodące:

 • Kompleksowe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i właściwego poziomu leczenia mieszkańcom Powiatu Pińczowskiego w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego lecznictwa otwartego.

 • Wzrost efektywności funkcjonowania zakładu poprzez zwiększenie wydajności makroekonomicznej

Cele operacyjne:

  • Nowa organizacja lecznictwa zamkniętego – szpitala – związana z oddaniem do użytku nowego obiektu.
  • Prywatyzacja usług medycznych.
 
Załączone pliki:

strategia
(strategia.doc - 470.016 KB) Data publikacji: 2003-07-01 07:51:10 Redaktor: Przemysław Rasała

Opis: Pełny tekst Strategii Rozwoju Powiatu Pińczowskiego - plik w formacie worda

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 16618

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-16 13:47:58
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:39:09
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2017-07-11 11:54:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony