Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne

Wersja do druku

 

Informacja w zakresie zmiany danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. pod nazwą PIN4470_A, w miejscowości Jakubowice, dz. nr 10

 Instalacja wytwarzająca PEM - T-Mobile pn. 96392 Pińczów, 27532N! KKI_PINCZOW_PRZEMYSLOWAPL

Gmina Kije

Gmina Michałów

Gmina Pińczów

Gmina Działoszyce

Gmina Złota
Załączone pliki:

P4
(P4.pdf - 1122.15 KB) Data publikacji: 2021-01-12 11:47:57 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Aktualizacja P4
(Aktualizacja_instalacji_P4_pod_nazwa_PIN3303_A.pdf - 1066.236 KB) Data publikacji: 2021-02-18 19:47:08 Redaktor: Dorota Frączek
Zgłoszenie instalacji Wodociągi Pińczowskie
(zgloszenie_instalacji_Wodociagi_pinczowskie.pdf - 1883.906 KB) Data publikacji: 2021-02-23 18:55:11 Redaktor: Dorota Frączek
Zgłoszenie instalacji P4 Sp. z o.o.
(Zgloszenie_instalacji_P4.pdf - 5082.459 KB) Data publikacji: 2021-05-04 08:21:28 Redaktor: Dorota Frączek
Uwagi gmina Działoszyce
(uwagi_gmina_dzialoszyce.pdf - 248.038 KB) Data publikacji: 2021-05-30 21:00:50 Redaktor: Dorota Frączek
zgłoszenie instalacji POLKOMTEL
(Zgloszenie_instalacji_POLKOMTEL.pdf - 3615.677 KB) Data publikacji: 2021-07-21 20:58:25 Redaktor: Dorota Frączek
Aktualizacja Play
(Aktualizacja_zgloszenia_PLAY.pdf - 278.758 KB) Data publikacji: 2021-07-21 21:00:33 Redaktor: Dorota Frączek
Instalacja PALY 2021
(Instalacja_PLAY-2021.pdf - 3834.886 KB) Data publikacji: 2021-09-07 08:42:06 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Zgłoszenie instalacji P4 2021
(Zgloszenie_P4_2021.pdf - 584.109 KB) Data publikacji: 2021-10-14 14:00:54 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja_P4_sprawozdanie_z_badan
(Instalacja_P4_sprawozdanie_z_badan.pdf - 1572.877 KB) Data publikacji: 2021-11-16 20:48:41 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja_P4_informacja_o_zmianie_danych
(Instalacja_P4_informacja_o_zmianie_danych.pdf - 242.232 KB) Data publikacji: 2021-11-16 20:51:44 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Sprawozdanie z pomiarów PEM - stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. PIN0002_A, obręb Marzęcin, działka nr 286/1, gmina Pińczów
(PIN0002A_OS_02_12_2021.pdf - 1312.714 KB) Data publikacji: 2021-12-09 22:21:45 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM- stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. PIN4472_A, obręb Orkanów, działka nr 17, gmina Pińczów
(P4_stacja_bazowa_PIN4472_A.pdf - 4038.922 KB) Data publikacji: 2021-12-16 12:49:20 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja radiokomunikacyjna BT10183 KIJE, Stawiany, dz. nr 17na1, operatora Towerlink Poland
(Instalacja_ BT10183_KIJE.pdf - 1874.414 KB) Data publikacji: 2022-01-20 10:34:52 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja_PEM_pn_PIN4401A_Kije_dz_nr_250
(Instalacja_PEM_pn_PIN4401A_Kije_dz_nr_250.pdf - 2119.95 KB) Data publikacji: 2022-03-18 08:23:04 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja PEM PIN4472A, Orkanów, dz.17, gm. Pińczów
(Instalacja_PEM_4472A_Orkanow_gm_Pinczow.pdf - 888.345 KB) Data publikacji: 2022-04-15 11:12:24 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja wytwarzająca PEM Grupy RMF - Radiowa Stacja Nadawcza Pińczów, ul. Przemysłowa 11
(Instalacja_Grupy_RMF.pdf - 1669.582 KB) Data publikacji: 2022-04-24 20:46:46 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja wytwarzająca PEM: PIN3301C_Pińczów, ul. Przemysłowa 11, informacja o zmianie danych
(PIN3301C_Pinczow.pdf - 2190.147 KB) Data publikacji: 2022-04-29 07:44:29 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Informacja o zmianie w zakresie danych stacja PIN4450A MARZĘCIN gm.Pińczów
(PIN4450A_MARZECIN.pdf - 1148.354 KB) Data publikacji: 2022-06-08 19:58:19 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja PEM pn. PIN3303A, Pińczów, ul. 1 Maja 2, inf.o zmianie w zakresie danych
(Instalacja_PEM_PIN3303A_inf_o_zmianie_w_zakresie_danych.pdf - 1682.297 KB) Data publikacji: 2022-08-23 09:46:50 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

P4 Sp. z o.o., stacja bazowa: PIN0002_A Marzęcin, dz.286/1, zakończenie eksploatacji instalacji
(PIN0002_demontaz_instalacji.pdf - 730.878 KB) Data publikacji: 2022-10-24 10:57:22 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Informacja o zmianie w zakresie danych instalacji pn. PIN4430C, Pawłowice, dz. nr 705
(PIN4430C_Pawlowice_dz_nr_705.pdf - 1927.353 KB) Data publikacji: 2023-03-14 14:48:46 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Informacja o zmianie w zakresie danych instalacji pn. 55335 (27335N!) KKI PINCZOW SZARBKOW
(KKI_PINCZOW_SZARBKOW.pdf - 1245.827 KB) Data publikacji: 2023-03-14 14:50:09 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Inf.o zm. w zakresie danych instalacji PIN4472A, Orkanów
(Inf_o_zm_w_zakresie_danych_instalacji_PIN4472A_Orkanow.pdf - 1491.83 KB) Data publikacji: 2023-04-24 15:00:22 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Inf.o zmianie danych instalacji PIN4460B, Chroberz
(Inf_o_zmianie_danych_instalacji_PIN4460B_Chroberz.pdf - 1887.368 KB) Data publikacji: 2023-04-24 15:01:11 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Inf.o zmianie danych instalacji PIN4430C, Pawłowice
(Inf_o_zmianie_danych_instalacji_PIN4430C_Pawłowice.pdf - 2285.175 KB) Data publikacji: 2023-04-24 15:02:04 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Inf.o zmianie danych instalacji PIN4430C, Pawłowice
(Inf_o_zmianie_danych_instalacji_PIN4430C_Pawlowice.pdf - 2285.175 KB) Data publikacji: 2023-04-25 09:12:08 Redaktor: Dorota Frączek
Informacja o zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzającej PEM, stacja bazowa operatora P4 Sp. zo.o., pn. PIN3301C, Pińczów, ul. Przemysłowa 11, dz. nr 67/2.
(stacja_bazowa_PIN3301C_inf_o_zmianie_danych.pdf - 2727.204 KB) Data publikacji: 2023-05-06 21:53:33 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Zmiana_danych_Stacja_bazowa_T_Mobile_55162_27162_KKI_DZIALOSZC_DZIEKANOWICE
(zmiana_danych_Stacja_bazowa_T_Mobile_55162_27162_KKI_DZIALOSZC_DZIEKANOWICE.pdf - 2622.265 KB) Data publikacji: 2023-06-14 08:14:18 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Zmiana_danych_Stacja_bazowa_Orange_5365_27279_KKI_PINCZOW_MAJA2
(Zmiana_danych_Stacja_bazowa_Orange_5365_27279_KKI_PINCZOW_MAJA2.pdf - 2525.706 KB) Data publikacji: 2023-06-14 08:15:21 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja wytwarzająca PEM - T-Mobile pn. 96392 Pińczów, 27532N! KKI_PINCZOW_PRZEMYSLOWAPL
(Instalacja_KKI_PINCZOW_PRZEMYSLOWAPL_23062023.pdf - 1299.923 KB) Data publikacji: 2023-06-23 21:33:24 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja wytwarzająca PEM - zmiana w zakresie danych- PIN4430C, Pawłowice, gm.Michałów,P4
(InstalacjaPEMPIN4430CPawłowice06072023.pdf - 2107.943 KB) Data publikacji: 2023-07-06 15:31:10 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja wytwarzająca PEM - zmiana w zakresie danych- PIN4430C, Pawłowice, gm.Michałów,P4
(InstalacjaPEMPIN4430CPawlowice06072023.pdf - 2107.943 KB) Data publikacji: 2023-07-07 07:27:42 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji T- Mobile Polska S.A. KKI_PINCZOW_PRZEMYSŁOWA6_55132
(Informacja_o_zakonczeniu_ekspolatacji_KKI_PINCZOW_PRZEMYSLOWA6_55132.pdf - 362.58 KB) Data publikacji: 2023-10-03 11:52:36 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja_27323_PINCZOW_WSCHOD__MOBILE_Pinczow_ul_Grdziskowa_14
(Instalacja_27323_PINCZOW_WSCHOD__MOBILE_Pinczow_ul_Grdziskowa_14.pdf - 1539.419 KB) Data publikacji: 2023-11-10 13:46:31 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja wytwarzająca PEM - PIN4454A,dz. nr 77/2, Kozubów,28-400 Pińczów
(Instalacja_PEM_pod_nazwa_PIN4454A_Kozuow.pdf - 2779.463 KB) Data publikacji: 2023-12-06 08:56:36 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Inform.o zm.danych instalacji PIN4430C, Pawłowice, dz.nr 705, gm.Michałów
(Inform_o_zm_danych_instalacji_PIN4430C.pdf - 1994.884 KB) Data publikacji: 2023-12-14 14:47:07 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

zmiana_danych_instalacji_BT_10278_CHROBERZ
(zmiana_danych_instalacji_BT_10278_CHROBERZ.pdf - 2002.66 KB) Data publikacji: 2023-12-20 13:45:05 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Zmiana_danych_instalacji_5330_GACKI_II
(Zmiana_danych_instalacji_5330_GACKI_II.pdf - 2447.727 KB) Data publikacji: 2023-12-20 13:50:16 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja_PIN3301C_Pinczow, ul. Przemysłowa 11, dz.nr 62na2
(Instalacja_PIN3301C_Pinczow.pdf - 3897.735 KB) Data publikacji: 2024-03-25 20:19:09 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Instalacja wytwarzająca PEM, informacja o zmianie w zakresie danych BT12319_DZIALOSZYCE
(BT12319_DZIALOSZYCE.pdf - 3091.43 KB) Data publikacji: 2024-04-04 13:01:39 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

KKI_KIJE_STAWIANY
(KKI_KIJE_STAWIANY.pdf - 3168.918 KB) Data publikacji: 2024-04-09 12:33:00 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: Instalacja KKI_KIJE_STAWIANY

BT12174_PINCZOW_ul_Klasztorna_29
(BT12174_PINCZOW_ul_Klasztorna_29.pdf - 1312.855 KB) Data publikacji: 2024-05-21 13:58:03 Redaktor: Dorota Frączek

Opis: -

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3828

Wprowadził(a) do systemu: Dorota Frączek, data: 2021-01-12 12:34:10
Opublikował(a): Dorota Frączek, data publikacji: 2021-01-12 12:34:40
Ostatnia zmiana: Dorota Frączek, data: 2024-05-21 13:58:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony