Przedmiot działalności Ośrodka

Wersja do druku

 

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie  funkcjonują:

1)  Szkoły dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

 w stopniu lekkim:

-  Szkoła Podstawowa Specjalna o 6- letnim cyklu kształcenia,

-  Gimnazjum Specjalne o 3- letnim cyklu kształcenia,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, która kształci w zawodach:

piekarz i kucharz małej gastronomii, o 3- letnim cyklu kształcenia.

2)  Szkoły dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

w stopniu  umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów

z niepełnosprawnościami  sprzężonym

-Szkoła Podstawowa Specjalna o 6- letnim cyklu kształcenia,

-Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy o 3- letnim cyklu kształcenia

3) Grupy wychowawcze

 Organizacja pracy w Ośrodku  przebiega zgodnie z opracowanymi  przez

Dyrekcję i Radę  Pedagogiczną dokumentami.

Należą do nich:

- Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

- Wewnątrzszkolny System Oceniania

- Program Wychowawczy Ośrodka

- Szkolny Program Profilaktyki

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5449

Wprowadził(a) do systemu: Joanna Ciesielska, data: 2004-01-13 12:37:47
Opublikował(a): Joanna Ciesielska, data publikacji: 2004-01-13 12:44:15
Ostatnia zmiana: Joanna Ciesielska, data: 2009-05-20 12:03:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony