2021

Wersja do druku

2021


Załączone pliki:

ZS-1--2021
(ZS-1--2021.pdf - 2065.14 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:14:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-2-2021
(ZS-2-2021.pdf - 236.21 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:16:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

ZS-3-2021
(ZS-3-2021.pdf - 901.306 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:17:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie podziału planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

ZS-4-2021
(ZS-4-2021.pdf - 195.752 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:19:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-5-2021
(ZS-5-2021.pdf - 397.969 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:21:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pińczowskim w 2021 roku

ZS-6-2021
(ZS-6-2021.pdf - 267.016 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:24:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia wytycznych i dokumentów planistycznych do realizacji szkolenia obronnego w powiecie pińczowskim w 2021 roku

ZS-7-2021
(ZS-7-2021.pdf - 2253.183 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:27:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pińczowie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł.

ZS-8-2021
(ZS-8-2021.pdf - 161.377 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:28:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-9-2021
(ZS-9-2021.pdf - 904.24 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:30:15 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 r.

ZS-10-2021
(ZS-10-2021.pdf - 155.798 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:33:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-11-2021
(ZS-11-2021.pdf - 191.825 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:35:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

ZS-12-2021
(ZS-12-2021.pdf - 167.236 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:37:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2021 roku

ZS-13-2021
(ZS-13-2021.pdf - 171.254 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:40:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

ZS-14-2021
(ZS-14-2021.pdf - 1347.35 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:41:44 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

ZS-15-2021
(ZS-15-2021.pdf - 939.55 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:44:28 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 r.

ZS-16-2021
(ZS-16-2021.pdf - 170.244 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:46:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji projektu "Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"

ZS-17-2021
(ZS-17-2021.pdf - 970.651 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:48:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 r.

ZS-18-2021
(ZS-18-2021.pdf - 202.858 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:51:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru realizacji umowy nr PiPR.IV.041.2017 "Termomodernizacja struktury zewnętrznej hali warsztatowej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie"

ZS-19-2021
(ZS-19-2021.pdf - 182.718 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:55:59 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

ZS-20-2021
(ZS-20-2021.pdf - 967.357 KB) Data publikacji: 2022-02-24 13:59:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 r.

ZS-21-2021
(ZS-21-2021.pdf - 231.734 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:01:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2021 - 2024

ZS-22-2021
(ZS-22-2021.pdf - 157.884 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:03:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

ZS-23-2021
(ZS-23-2021.pdf - 233.607 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:05:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania składu Komisji w celu dokonania wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

ZS-24-2021
(ZS-24-2021.pdf - 168.432 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:07:00 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku nawalnego deszczu

ZS-25-2021
(ZS-25-2021.pdf - 965.506 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:08:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 r.

ZS-26-2021
(ZS-26-2021.pdf - 236.752 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:09:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

ZS-27-2021
(ZS-27-2021.pdf - 244.614 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:11:35 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru instalacji wentylacyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ZS-28-2021
(ZS-28-2021.pdf - 231.376 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:12:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji w celu dokonania wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

ZS-29-2021
(ZS-29-2021.pdf - 152.079 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:14:42 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania skutków kleś żywiołowych powstałych w wyniku nawalnego deszczu

ZS-30-2021
(ZS-30-2021.pdf - 177.711 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:15:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wewnętrznym Starostwa

ZS-31-2021
(ZS-31-2021.pdf - 171.639 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:17:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorowej

ZS-32-2021
(ZS-32-2021.pdf - 979.263 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:33:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

ZS-33-2021
(ZS-33-2021.pdf - 176.504 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:38:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZS-34-2021
(ZS-34-2021.pdf - 211.878 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:43:55 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru realizacji umowy nr PiPR.IV.041.7.114.15.12017 "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,75 Kw dla potrzeb zespołu warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie"

ZS-35-2021
(ZS-35-2021.pdf - 530.767 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:45:21 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia systemu segregacji odpadów w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-36-2021
(ZS-36-2021.pdf - 197.714 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:49:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu działania komisji likwidacyjnej majątku ruchomego oraz powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-37-2021
(ZS-37-2021.pdf - 1985.436 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:50:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-38-2021
(ZS-38-2021.pdf - 2912.978 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:51:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Pińczowie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

ZS-39-2021
(ZS-39-2021.pdf - 219.166 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:53:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

ZS-40-2021
(ZS-40-2021.pdf - 243.678 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:54:43 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji w celu dokonania wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

ZS-41-2021
(ZS-41-2021.pdf - 322.803 KB) Data publikacji: 2022-02-24 14:56:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pińczowie

ZS-42-2021
(ZS-42-2021.pdf - 612.995 KB) Data publikacji: 2023-01-31 09:57:30 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pińczowskiego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 352

Wprowadził(a) do systemu: Edyta Zych, data: 2022-02-24 12:59:25
Opublikował(a): Edyta Zych, data publikacji: 2022-02-24 13:00:04
Ostatnia zmiana: Edyta Zych, data: 2023-01-31 09:57:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony