Powiatowy Urząd PracyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-01-04 11:48:57

 

Kierownik Anna Gawrońska

tel. (041) 357 2640

Do zadań realizowanych przez Urząd należy:

Pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podjęciu pracy
a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Wszelkie inicjatywy podejmowane przez urząd są działaniem na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzenie jego negatywnych skutków.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ogranicza skalę bezrobocia realizując programy Rynku Pracy, mając na celu uzyskanie efektywnego zatrudnienia przez bezrobotnych uczestników tych programów.

PUP łagodzi także negatywne skutki bezrobocia poprzez przyznawanie świadczeń dla bezrobotnych.

W sytuacji ograniczonych miejsc pracy realizuje doradcze pakiety pomocowe dla ludzi mających trudności z podjęciem pracy lub realizacją decyzji zawodowych wynikających głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy.Powrót