Przedmiot działalnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-10-07 08:39:33

ZOZ w Pińczowie udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
pacjentom ubezpieczonym w 
Narodowym Funduszu Zdrowia                       
w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w 
ramach następujących specjalności: 

- chirurgii
- intensywnego nadzoru chirurgicznego 
- ginekologii i położnictwa
- chorób wewnętrznych
- intensywnego nadzoru kardiologicznego
- diagnostyki obrazowej
- endoskopii
- intensywnej opieki medycznej
- ratownictwa medycznego
- poradnii specjalistycznych.Powrót