2003

Wersja do druku

 

UCHWAŁA NR IV/16/2003

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2003 roku

UCHWAŁA NR IV/17/2003

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2003 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2003

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 roku

UCHWAŁA NR IV/20/2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Pińczów nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Grodziskowej 23

UCHWAŁA NR IV/21/2003

w sprawie przyjęcia programu na rzecz osób niepełnosprawnych „Równe Szanse”dla powiatu pińczowskiego na lata 2003-2006

Uchwała Nr IV/22/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

UCHWAŁA NR V/23/2003

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie

Uchwała Nr V/24/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

UCHWAŁA Nr VI/25/2003

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2002 rok

UCHWAŁA Nr VI/26/2003

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

Uchwała Nr VI/27/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

UCHWALA NR VI/28/2003

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz SKARBU PAŃSTWA - KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w PIŃCZOWIE

UCHWAŁA NR VII/29/2003

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA NR VII/30/2003

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2003 roku

UCHWAŁA NR VII/31/2003

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2003 roku

UCHWAŁA Nr VII /32 /2003

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2002.

UCHWAŁA NR VII/33/2003

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr VII/34/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

UCHWAŁA NR VII /35/2003

w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Nr XVI/73/2000 z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA NR VII/36/2003

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do udzielenia pożyczek

Uchwała Nr VII/37/2003

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie powiatu na 2003 rok

UCHWAŁA NR VIII/38/2003

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

UCHWAŁA NR VIII/39/2003

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR VIII/41/2003

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA Nr VIII /42/2003

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

UCHWAŁA NR VIII/44/2003

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich

UCHWAŁA NR IX/46/2003

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Pińczowskiego

UCHWAŁA NR IX/47/2003

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Pińczowskiego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej we wsi Pełczyska gm. Złota, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 856/4 o powierzchni 0,2900 ha

UCHWAŁA NR IX/48/2003

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA NR XI/51/2003

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/131/2001 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych

UCHWAŁA NR XII/53/2003

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego

UCHWAŁA NR XII/58/2003

w sprawie ogłoszenia roku 2004 Rokiem Republiki Pińczowskiej

Uchwała Nr XI/50/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr VIII/43/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr IX/45/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

UCHWAŁA NR XI/52/2003

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/41/2003 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XII/57/2003

w sprawie zasad realizacji zadań, udzielania dotacji oraz przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR VIII/40/2003

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR IX/49/2003

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XII/54/2003

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2004 roku

UCHWAŁA NR XII/55/2003

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2004 roku

UCHWAŁA NR XII/56/2003

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku

UCHWAŁA NR XII/57/2003

w sprawie zasad realizacji zadań, udzielania dotacji oraz przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XII/58/2003

w sprawie ogłoszenia roku 2004 Rokiem Republiki Pińczowskiej

Uchwała Nr XII/59/2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4303

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 08:16:22
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:28:03
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 09:31:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony