PROTOKÓŁ NR VIII/2003

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR VIII/2003

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1010.

Stan 16 radnych – obecnych 15.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2003 roku:

7. Informacja na temat wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) na terenie powiatu pińczowskiego:

8. Informacja na temat stanu przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2003/2004 w powiecie pińczowskim:

9. Analiza realizacji zadań w zakresie remontu, budowy i modernizacji dróg powiatowych:

10. Podjęcie uchwał:

11. Informacja Starosty z działalności Zarządu.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie obrad.

 NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały są do wglądu w odrębnym katalogu):

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2412

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 11:55:06
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:13:19
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:13:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony