PROTOKÓŁ NR IX/2003

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR IX/2003

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2003 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1015.

Stan 17 radnych – obecnych 16.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

7. Informacja na temat funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie oraz plany rozwojowe:

8. Podjęcie uchwał:

9. Informacja Starosty z działalności Zarządu.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad.

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały są do wglądu w odrębnym katalogu):

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2538

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 11:58:23
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:14:05
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:14:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony