Kierujący Urzędem

Wersja do druku

 

 

Kierujący Urzędem

Nazwa

Dyrektor

Osoba Anna Gawrońska
Telefon 041-357-73-40
Fax 041-357-52-88
Kompetencje

Do kompetencji Dyrektora PUP w szczególnośći należy:

1. Promocja usług Urzędu

2. Realizacja z upoważnienia Starosty zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 roku Nr 99 poz. 1001) oraz wykonywanie zadań określonych w przepisach o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

3. Planowanie i dysponowanie środkami funduszu pracy.

4. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu.

5. Zatrudnianie i ocenianie pracowników.

6. Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy.

7. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych.

8. Wnioskowanie do Starosty o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu.

9. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP.

10. Inicjowanie programów specjalnych.

11. Zatwierdzanie regulaminu, programu działania i nadzór finansowy nad działalnością Klubu Pracy.

12. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy Urzędu, podległych komórek organizacyjnych.

13. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań PUP.Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5369

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Galus, data: 2005-01-04 10:06:41
Opublikował(a): Marcin Galus, data publikacji: 2005-01-04 10:08:04
Ostatnia zmiana: Marcin Galus, data: 2005-01-04 10:08:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony