Struktura Organizacyjna

Wersja do druku

 

Struktura Organizacyjna

Nazwa Dział Rynku Pracy
Kierujący Ewa Kasprzyk
Telefon 041-357-26-40 wew. 119
Stanowiska

   1. W ramach Działu Rynku Pracy funkcjonują stanowiska pracy:

   1. Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

   2. Stanowisko ds. usług EURES

   3. Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego

   4. Stanowisko ds. Klubu Pracy

   5. Stanowisko ds. organizacji szkoleń

   6. Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy

   7. Stanowisko ds. organizacji prac interwencyjnych

   8. Stanowisko ds. organizacji robót publicznych

   9. Stanowisko ds. organizacji staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy

   10. Stanowisko ds. projektów lokalnych

   11. Stanowisko ds. rozliczeń prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji oraz kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

 

Nazwa Referat ds Ewidencji, Świadczeń i Informacji
Kierujący Ewa Kasprzyk
Telefon 041-357-26-40 wew. 119
Stanowiska
 1. W ramach Referatu ds. Ewidencji i Świadczeń i Informacji funkcjonują stanowiska pracy:

   1. Stanowisko ds. osób bezrobotnych i poszukujących pracy  

    2.   Stanowisko ds. obsługi osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych

    3.   Stanowisko ds. obsługi osób nieuprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych

    4.  Stanowisko ds. stypendiów dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę oraz dodatków aktywizacyjnych

    5.  Stanowisko ds. wydawania zaświadczeń oraz dokumentowania opłacania składek na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem u pracodawców zagranicznych.

 

Nazwa Dział Finansowo - Księgowy
Kierujący Teodozja Pruś
Telefon 041-357-26-40 wew. 122
Stanowiska
 1. W ramach Działu Finansowo – Księgowego funkcjonują stanowiska:

 1. Główny Księgowy – Kierownik Działu

 2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 3. Stanowisko ds. obsługi Funduszu Pracy

 4. Stanowisko ds. obsługi kasowej

 5. Stanowisko ds. refundowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników

 6. Stanowisko ds. obsługi funduszy pomocowych z Unii Europejskiej

    7.  Stanowisko ds. refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych

 

Nazwa Dział Organizacyjno - Administracyjny
Kierujący Marcin Galus
Telefon 041-357-26-40 wew. 118
Stanowiska
 1. W ramach działu Organizacyjno – Administracyjnego funkcjonują stanowiska:

 2. Stanowisko ds. kadr, bhp, archiwum
 3. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

 4. Stanowisko ds. informatyki i statystyki – administrator systemu

 5. Stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli wewnętrznych
 6. Stanowisko administracyjno – gospodarcze (zaopatrzeniowiec, pracownik gospodarczy)

 

Nazwa Samodzielne stanowisko ds prawnych
Kierujący
Telefon 041-357-26-40
Kompetencje
 1. Prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora urzędu przed organami wymiaru sprawiedliwości,

 2. Obsługa prawna urzędu

    3.   Rozpatrywanie skarg i wniosków


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5358

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Galus, data: 2005-01-04 11:01:04
Opublikował(a): Marcin Galus, data publikacji: 2005-01-04 11:02:39
Ostatnia zmiana: Marcin Galus, data: 2005-01-04 11:02:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony