PROTOKÓŁ NR XXII/2005

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXII/2005

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 11 stycznia 2005 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.900.

Listy obecności w załączeniu.

Nieobecni radni:

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
    w zakresie utworzenia Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – hala widowiskowo-sportowa w Pińczowie na lata 2004-2006.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Zakończenie obrad

NA SESJI PODJĘTA ZOSTAŁA NASTĘPUJĄCA UCHWAŁA (uchwała do wglądu
w odrębnym katalogu):

Uchwała Nr XX/107/2005 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
w zakresie utworzenia Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – hala widowiskowo-sportowa w Pińczowie na lata 2004-2006.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2111

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 10:02:46
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-20 10:03:46
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 10:03:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony