Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wersja do druku

 

28 – 400 Pińczów ul. Zacisze 5

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Tadeusz Kawiorski

tel. (041) 357 6001 w. 400

 

Powiatowy Inspektor działa na terenie całego powiatu wykonując zadania ściśle określone ustawą tj. Prawo Budowlane, a w szczególności:

Kontrola obiektów w budowie, kierowników zakresie przestrzegania prawa budowlanego przez inwestorów, kierowników budów, inspektorów nadzoru i projektantów,

Kontrola obiektów wybudowanych i użytkowanych w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym oraz użytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

Sprawdzanie stanu technicznego obiektów i nie dopuszczenie do katastrofy budowlanej,

Współudział w kontrolach i inspekcjach innych organów kontrolnych takich jak: inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Handlowa,

Zabezpieczenie katastrof budowlanych.Podstawowym zadaniem Inspektoratu związanym z obsługą petenta jest przyjmowanie wniosków i skarg z zakresu przestrzegania przez inwestorów przepisów Prawa Budowlanego, a w szczególności przestrzeganie art. 5 dotyczącego budowy, użytkowania i utrzymania obiektu zgodnie z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.Do zadań Inspektora Nadzoru Budowlanego należy również wyjaśnianie spraw interesantom z zakresu nadzoru budowlanego, podejmowaniu decyzji i postanowień doprowadzających obiekty do zgodności z przepisami prawa budowlanego.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 22174

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-24 11:18:23
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:45:42
Ostatnia zmiana: Monika Strojna, data: 2023-06-26 14:48:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony