PROTOKÓŁ NR XXIX/2005

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXIX/2005

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905.

Na stan 17 radnych obecnych 14.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie na temat funkcjonowania
  i warunków lokalowych Urzędu.
 6. Informacja Kierownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pińczowie na temat poprawy warunków lokalowych i usprawnienia obsługi interesantów.
 7. Informacja z realizacji zadań zawartych z uchwalenia przez Radę Powiatu “Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Pińczowskiego na 2004 rok”:

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie budowy i remontu dróg powiatowych w 2005 roku (wykorzystanie środków unijnych) oraz przedstawienie harmonogramu zimowego utrzymania dróg:

9. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2004 rok:

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji
  i Turystyki
 2. Podjęcie uchwał:

 1. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

 NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wgląduw odrębnym katalogu):

 Przewodniczący

Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2074

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-01-05 07:59:22
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-01-05 08:01:30
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-01-05 08:01:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony