PROTOKÓŁ NR XXXIII/2006

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXXIII/2006

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.915.

Na stan 17 radnych obecnych 10.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

6.      Ustanowienie sztandaru Powiatu Pińczowskiego:

-         wystąpienie autora wzoru sztandaru – historyka-heraldyka dr Jerzego Michty,

-         opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

-         podjęcie uchwały.

7.      Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu:

-         wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

-         wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu
za 2005 rok,

-         zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu
za 2005 rok oraz z wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,

-         zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2005 rok (przedstawi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu).

-         dyskusja,

-         podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2005 rok.

8.      Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu pińczowskiego oraz określenie kierunków działania w tym zakresie:

-         Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie,

-         wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie,

-         opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

-         dyskusja.

9.      Podjęcie uchwał:

-         w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie,

-         w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,

-         w sprawie określenia zadań finansowanych w 2006 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.  Zakończenie obrad.

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu
 
w odrębnym katalogu):

-     NR XXXIII/179/2006 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

-     NR XXXIII/180/2006 w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Pińczowskiego,

-     NR XXXIII/181/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2005 rok,

-     NR XXXIII/182/2006 w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie,

-     NR XXXIII/183/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,

-    NR XXXIII/184/2006 w sprawie określenia zadań finansowanych w 2006 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2144

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-04 10:36:05
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-07-04 10:37:16
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-04 10:37:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony