Tworzenie aktów publicznoprawnych przez KP PSP

Wersja do druku

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na osoby fizyczne , prawne , organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska , budynków, obiektów lub terenów, obowiązek zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Sposób realizacji tych obowiązków sprawdza Państwowa Straż Pożarna podczas prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( art.10 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ).

Zadania związane z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych realizowane są w pierwszym rzędzie przez Komendy Powiatowe PSP - (art.1 ustawy o PSP ).

Komendant Powiatowy PSP jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej (art.11a ustawy o PSP).

Jego zadania (art.13 ustawy o PSP) w zakresie kontrolno- rozpoznawczym obejmują:

Komendant Powiatowy PSP , w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawiony jest do wydawania decyzji administracyjnych.

Tryb , zakres i szczegółowe zasady przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych określa “ Rozp. MSWiA z dn. 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzenia” ( Dz. U. nr 15 , poz. 69 , zmiany Dz.U. nr 13 z 1999 r. , poz.121 ).

         Działalność kontrolno – rozpoznawcza w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie jest wykonywana przez 2 pracowników.

Kierunki działań kontrolno-rozpoznawczych zostały określone w Planie Pracy Komendanta Powiatowego PSP w Pińczów. W ramach podjętych w 2002 r. działań kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzono 110 kontroli podczas których skontrolowano 196 obiektów.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5128

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2003-06-26 12:45:21
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2003-07-01 09:46:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony