UCHWAŁA NR XVII/98/2008

Wersja do druku

UCHWAŁA  NR XVII/98/2008

RADY  POWIATU  W  PIŃCZOWIE

z dnia 17 kwietnia 2008 roku

 w sprawie kupna własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2

 Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), § 9 pkt.8 lit. a Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art. 11, 12,   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r z późn. zm.) uchwala się co następuje:

                                                             § 1

Wyraża się zgodę na kupno własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Pińczowie, Plac Wolności 6/2 oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków m. Pińczów Obr. 05 dz. nr 379 dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi  KW nr 8120. 

                                                            § 2

Nabycie  własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpi za cenę 68.000,00 zł. ( słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy  złotych).

                                                            § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia      


                                           Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2011

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2008-04-28 09:15:46
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2008-04-28 09:16:38
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2008-04-28 09:16:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony