UCHWAŁA NR XXIV/136/2008

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXIV/136/2008

RADY POWIATU W  PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

 

         Na podstawie art.12 pkt.2 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), §9 ust.11 i §53 ust.2 Statutu Powiatu, art.20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 z późn. zm.), oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.1223) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

 §1

Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie w/g zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 roku.

 

                                       Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                    mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1979

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2009-02-03 11:22:00
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2009-02-03 11:22:50
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2009-02-03 11:22:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony