PROTOKÓŁ NR XXVI/2009

Wersja do druku

PROTOKÓŁ NR XXVI/2009

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 26 lutego 2009 roku

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.900.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.       Analiza realizacji zadań z zakresu praw konsumentów na terenie powiatu pińczowskiego:

-          wystąpienie Rzecznika Praw Konsumentów,

-          opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

-          dyskusja.

6.       Informacja z realizacji zadań zawartych w Programie Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi:

- wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki,

- dyskusja.

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

7.       Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

-          wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

-          dyskusja.

8.       Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.

9.       Podjęcie uchwał:

-     w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

-     w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,

-     w sprawie określenia zadań finansowanych w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-     w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/101/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego”, którego integralną częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”

-     w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie,

-     w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

10.   Informacja z pracy Zarządu Powiatu.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Zakończenie obrad.

 

NA SESJI PODJĘTE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY (uchwały do wglądu
w odrębnym katalogu):

-       NR XXVI/140/2009  w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009,

-       NR XXVI/141/2009 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

-       NR XXVI/142/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,

-       NR XXVI/143/2009 w sprawie określenia zadań finansowanych w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-       NR XXVI/144/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/101/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego”, którego integralną częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”

-       NR XXVI/145/2009 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie,

-       NR XXVI/146/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                         mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1748

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2009-04-07 12:48:48
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2009-04-07 12:49:29
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2009-04-07 12:49:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony